قوطی های مستطیلی بر اساس استاندارد DIN2395

پروفیل در ساختمان سازی، ساخت اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از قوطی و پروفیل نقش بسزایی در سبک سازی سازه های فلزی دارد. با توجه به کاربرد گسترده این نوع آهن آلات تعیین وزن پروفیل با استفاده از جدول وزنی قوطی و پروفیل بسیار مهم می باشد. انواع پروفیل ها نیز به قوطی و پروفیل های باز و قوطی پروفیل های بسته تقسیم می شود. به عنوان مثال پروفیل z از نوع پروفیل های باز می باشد. لازم به ذکر است انواع قوطی و پروفیل تامین شده توسط شهر آهن مطابق با استانداردهای DIN 59411، JIS G3466 ، DIN 2395 تولید می شود. جدول وزن پروفیل ارائه شده مطابق با استانداردهای تولیدی می باشد.

قوطی های مستطیلی بر اساس استاندارد DIN2395

Rectangular Profiles According to Standard Din2395