ورق شیت

یا به نوع دیگر میتوان گفت ورق فلزی چیست ورق فلزی که یکی از زیر مجموعه های انواع ورق آهن میباشد در اصطلاح به ورق گرم Hot Rolled Sheet‌ شناخته میشود, ولی در بازار به اسم ورق سیاه معروف است

ورق های شیت بر اساس استاندارد

sheet based on SISIRI standard