محصولات ما

متن عنوان

مطالب مختصر

متن عنوان

مطالب مختصر

متن عنوان

مطالب مختصر

متن عنوان

مطالب مختصر

رایانش ابری یا SaaS چیست؟

«رایانش ابری» از ترکیب دو کلمه رایانش و ابر ایجاد شده‌است. ابر در اینجا استعاره از اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه آن اطلاع دقیقی ندارد مانند داخل ابر! رایانش هم یعنی کارهایی که یک رایانه انجام می‌دهد،‌ مانند پردازش و ذخیر‌فایل‌ها و بقیه چیزها. رایانش ابری راهکاری برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات متناسب با نیاز کاربر است،‌ نه کمتر و نه بیشتر! مشابه صنایع همگانی مانندآب، برق، تلفن و … . اکنون که این نوشته را می‌خوانید،‌ رایانش ابری در نمودار «دوره محبوبیت گروه گارتنر» در راس دوره محبوبیت قرار دارد؛ اما صاحب‌نظران می‌گویند که رایانش ابری هنوز همه پتانسیل‌های خود را بالفعل نکرده‌است. طبق پیش بینی‌های گارتنر طی سه تا چهار سال آینده رایانش ابری پتانسیل واقعی خود را نشان می‌دهد. ممکن است متوجه نشده باشید اما شما همین الان هم در حال استفاده از یکی از سرویس‌های پردازش ابری هستید؛ سرویس جیمل،‌ تلگرام و خیلی از اپلیکیشن‌های دیگر از همین فناوری استفاده می‌کنند.